Redigera tekniska data på färdigställd ledning i drift

När man ska ändra teknisk data på ledningar behöver man förstå vart de olika typerna av information finns lagrad. Fas- och topplinor lagras i segmenten och stolpdata och korsningar i elementen på den linjära tillgången.

Innan du går in och ändrar lednings och stolpinformation läs om hur oika typ av ledningsdata lagras: Se information om ledning och stolpar

Observera att beronde på vilken behörighet du har i systemet kan du redigera viss data, all data, eller ingen data.

Kontrollera ledningens revisionsstatus och driftstatus. Obs! Viktigt att revisionsstatus är "Aktiv" och driftstatus "I drift". Annars betyder det att det finns en senare revision av ledningen och att ändringarna görs på fel version av ledningen (samt att historiken på den gamla ledningen förstörs).

Data om topp och faslinor lagras under fliken "Segment" på den linjära tillgången och redigeras direkt på den linjära tillgången under "Egenskaper".

För detaljerad information steg för steg se instruktionen: Redigera tekniska data för topp- och faslinor(segment)

Data om stolpar och underliggande delar, tex fundament, lagras under fliken "Element" på den linjära tillgången. Ett element är enbart en koppling till ett annat objekt, tex stolpe. Det går därför inte att redigera den tekniska datan direkt i formuläret utan man måste först navigera till objektet. Det görs genom att markera raden och sedan välja högermusval "Konstruktionsobjekt"

För detaljerad instruktion steg för steg se: Uppdatera tekniska data på färdigställd anläggning i drift

Korsningar lagras i element och redigeras direkt på raden. Där finns inte ett motvarande konstruktionsobjekt med teknisk data som för stolparna utan all information om korsningen finns i elementraden och redigeras där.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.