Uppdatera tekniska data på färdigställd anläggning i drift

Instruktionen beskriver hur man gör för att uppdatera tekniska data på anläggningsobjekt. Observera att det enbart gäller för färdigställda anläggningar i drift (konstruktionsstatus "färdigt" och driftstatus "i drift"), dvs datarättningar av befintliga anläggningar. Alla uppdateringar görs i designvyn (konstruktionsobjekt) som sedan slår i genom i underhållsvyn (funktionsobjekt) när status för teknisk data ändras till "godkänd".

Konstruktionvyn för samma anläggningsobjekt visas. Markera bilagor och välj "Egenskaper".

Om status är "Godkänd" behöver status ändras till "Ej godkänd" för att möjliggöra redigering. Klicka i rutan för teknisk data och välj högermusval "Sätt till Ej godkänd"

Status blir "Ej godkänd". Gör uppdateringarna och välj högermusval "Spara attribut".

Välj högermusval "Sätt till godkänd" så att informationen skjuts över till underhållsvyn (funktionsobjektet).

Välj högermusval "Funktionsobjekt" och kontrollera att ändringarna slagit igenom.

Obs! Uppdateringarna skjuts enbart över till funktiosnobjektet om konstruktionsstatus på objektet är "Färdigt". Är status tex omkonstrutkion kommer ändringen slå igenom först när anläggningen färdigställs.

Uppdateringen har slagit igenom på funktionsobjektet.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.