Kopiera objektstruktur inom samma anläggning

Navigera till "Utforska konstruktionsobjekt" och klicka på pilen framför mappen för att visa anläggningar
Navigera till toppobjektet för den objektstruktur du vill kopiera, tex ett fack. Markera objektet och välj högermusval "Kopiera objektstruktur"

Redigera ID, bocka i rutan "kopiera funktionell struktur" och välj "OK". (OBS! Viktigt att du bockar i rutan annars kopieras inte underliggande objekt)

Redigera ID, bocka i rutan "kopiera funktionell struktur" och välj "OK". (OBS! Viktigt att du bockar i rutan annars kopieras inte underliggande objekt)

Markera anläggningen och välj högermusval "Uppdatera"

Markera anläggningen och välj högermusval "Uppdatera"

Den kopierade objektstrukturen visas under anläggningen

Den kopierade objektstrukturen visas under anläggningen

Markera den nya objektstrukturen. Underliggande objekt visas i en översikt

Markera den nya objektstrukturen. Underliggande objekt visas i en översikt

För varje objekt, klicka i fältet "Objekt-ID", redigera värdet och välj "OK".

För varje objekt, klicka i fältet "Objekt-ID", redigera värdet och välj "OK".

Ersätt förvald ort ** med anläggningens ort.

Ersätt förvald ort ** med anläggningens ort.

Gör ev. redigering av annan information. Välj sedan "Spara"

Gör ev. redigering av annan information. Välj sedan "Spara"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.