Utforska konstruktionsobjekt i navigator

Klicka på navigator-menyn

Klicka på navigator-menyn

Expandera  mappen "Utforskare för anläggningsobjekt" och sedan "Utforska konstruktionsobjekt"

Expandera  mappen "Utforskare för anläggningsobjekt" och sedan "Utforska konstruktionsobjekt"
Navigera ner till en anläggning och markera den anläggningdel du vill titta på

Till höger visas underliggande objekt i översiktsformulär. Markera en rad och välj "Konstruktionsobjekt"

Till höger visas underliggande objekt i översiktsformulär. Markera en rad och välj "Konstruktionsobjekt"

Mer information om objektet visas i detaljformulär "Konstruktionsobjekt"

Mer information om objektet visas i detaljformulär "Konstruktionsobjekt"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.