Söka fram anläggningsobjekt i konstruktionsvy

Navigera till formuläret "Konstr. objekt" och välj "Sök"

Fyll i sökkriterier och välj "Sök"

Fyll i sökkriterier och välj "Sök"

Tips! Bra fält att söka på är "Anläggning", "Klass" och "Objekt-ID".  Det går att skriva in i fritext direkt i fälten eller använda värdelistorna för att se vilka olika värden som är valbara. För att söka på en delmängd kan man använda % i början eller slutet på sökordet. Tex om du vet att Objekt-ID innehåller IT kan man skriva %IT% och sedan mata in namnet på anläggningen för att få relevanta träffar.

Sökresultatet visas

Sökresultatet visas

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.