IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering stationerOmkonstruktion av StationsanläggningByte av funktionell förälder-Flytta driftsatta objekt inom samma anläggning

Byte av funktionell förälder-Flytta driftsatta objekt inom samma anläggning

Sök fram objektet och välj högermusval "Status" och "Sätt Omkonstruktion"

Sök fram objektet och välj högermusval "Status" och "Sätt Omkonstruktion"

Markera fliken "Relationer",klicka i fliken Funktionell överordnad och välj "Värdelista"

Markera fliken "Relationer",klicka i fliken Funktionell överordnad och välj "Värdelista"

Markera det objekt dit du vill flytta objektet och välj "OK"

Markera det objekt dit du vill flytta objektet och välj "OK"

Välj "Spara"

Välj "Spara"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.