IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering stationerStatushanteringSätt konstruktionsobjekt till Planerat för skrotning

Sätt konstruktionsobjekt till Planerat för skrotning

Instruktion för att ändra status till Planerat för skrotning. Obs! Status behöver vara under konstruktion eller omkonstruktion för att kunna sättas till Planerat för skrotning.

Sök fram konstruktionsobjektet. Välj högermusval "Status" och "Sätt Planerat för skrotning"

Sök fram konstruktionsobjektet. Välj högermusval "Status" och "Sätt Planerat för skrotning"

Konstruktionsstatus ändras till "Planerat för skrotning "

Konstruktionsstatus ändras till "Planerat för skrotning "

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.