Förbered uppklippet

Det är viktigt att du förbereder uppklippet utanför IFS. Genom att planera arbetet blir det enklare att genomföra det i IFS.

Gör en specifikation på den nya och den gamla ledningen

Gör underlag för datat på både den gamla och den nya linjär tillgången. Skriv eller rita upp följande:

  • Vilka stolpar som skall vara kvar på vilken linjär tillgång.
  • Vilka stolpar som skall skrotas på de olika linjär tillgångarna
  • Vilka nya stolpar som skall skapas upp och kopplas till respektive linjära tillgång.
  • Ta reda på vilka stationer stationer som skall finnas på den gamla och den nya linjära tillgången.
  • Ta reda på ny längd på bägge linjära tillgångarna
  • Ta reda på ny längd på topp- och faslina på bägge linjära tillgångarna
  • Kontrollera orten

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.