IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningarUppklipp av linjär tillgångSkrota de delar av uppklippet som är överflödiga (Skrotning i linjär tillgång med återanvänt Littra)

Skrota de delar av uppklippet som är överflödiga (Skrotning i linjär tillgång med återanvänt Littra)

Stolpar som skall skrotas skall sättas till strukturstatus planerad för skrot.

Gå till konstruktionsobjektlistan på stolparna som skall skrotas

Gå till konstruktionsobjektlistan på stolparna som skall skrotas
 • Gå till linjära tillgången
 • Välj flik Element
 • Välj stolpe/stolpar som skall byta status på struktur.
 • Högerklicka och välj konstruktionsobjekt.

Ändra status på struktur

Ändra status på struktur
 • I konstruktionsobjekt - Lista, högerklicka och välj "Ändra status för struktur..."
 • Välj "omkonstruktion"
 • I konstruktionsobjekt - Lista, högerklicka och välj "Ändra status för struktur..."
 • Välj sedan "planerad för skrotning"

OBS! När fundamenten lämnas kvar i marken får man ej använda funktionen ändra konstruktionsstatus på objektstruktur.

Fyll i dialogruta "Ändra status för struktur"

Fyll i dialogruta "Ändra status för struktur"

I dialogruta "Ändra status för struktur"

 • Sätt objektstatus till "planerat för skrotning."
 • Funktionell struktur skall vara ikryssad.

Konstruktionstatusen på objektstrukturen är ändrad till planerad för skrot. Även underliggande objekt i strukturen har fått status ändrad till planerad för skrot.

Sätt driftstatus till "ur drift" för funktionsobjektet för stolpens struktur (Detta steg bör göras av underhållsingenjören)

Driftstatusen skall ändras till "ur drift" för funktionsobjektet för stolpensstruktur (stolpe med underliggande objekt.)

Gå till funktionsobjektet för stolpen som ändrat status till planerat för skrotning.

Gå till funktionsobjektet för stolpen som ändrat status till planerat för skrotning.

Gå till funktionsobjektet för stolpen som ändrat status till planerat för skrotning.

 • Högerklicka på konstruktionsobjektet och välj funktionsobjekt...

Ändra driftstatus för funktionsobjektstruktur till "Ur drift".

Ändra driftstatus för funktionsobjektstruktur till "Ur drift".
 • Stanna på funktionsobjektet
 • Högerklicka och välj driftstatus
 • Välj Status för struktur
 • Välj Ur drift.

Driftstatus för strukturen ändrad till "Ur drift."

Ändra konstruktionstatusen för konstruktionsobjektstrukturen till "Skrotad".

Gå från funktionsobjektet till konstruktionsobjektet för stolpen

Gå från funktionsobjektet till konstruktionsobjektet för stolpen
 • På funktionsobjekt, högerklicka
 • Välj "Designobjektinformation..."  (Denna skall byta namn till Konstruktionsobjekt...)

Du kommer till konstruktionsobjektet för stolpen.

Ändra status på struktur till "skrotad"

Ändra status på struktur till "skrotad"
 1. Högerklicka och välj "ändra status för struktur"
 2. Ändra konstruktionsstatus på konstruktionsobjektstrukturen till "Skrotad".

 

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.