Mark och ledningsgator i IFS

I IFS9 Finns ej markpaketen alls. Nu är det kostnadsstället som är mark och det är direkt kopplat mot Agresso.

I IFS9 Finns ej markpaketen alls. Nu är det kostnadsstället som är mark och det är direkt kopplat mot Agresso.

När det gäller klassen LEDNING och dess underliggande objekt

 1. Ledningar allmän: 311
 2. Ledningar Norr: 331
 3. Ledningar Mitt: 332
 4. Ledningar Syd: 333

Skapa objektkopplingar till ledningsgata från Konstruktionsobjektet LEDNING

Skapa objektkopplingar till ledningsgata från Konstruktionsobjektet LEDNING

I IFS9 ser man under fliken objektkopplingar på Konstruktionsobjektet LEDNING vilken ledningsgata som LEDNINGEN är kopplad till.

Lägg till objektkopplingsrad

Lägg till objektkopplingsrad

Man lägger till en objektkopplingsrad genom att klicka på plustecknet.

Lägg till "beskrivning av objektkoppling"

Lägg till "beskrivning av objektkoppling"
 1. Klicka på F8 för värdelista när du står i kolumnen ”Beskrivning av objektkoppling”.  
 2. Klicka på OK.

Anslut ledningsgatan

Anslut ledningsgatan
 1. Dubbelklicka i kolumnen ”Anslutet objekt-ID”,
 2. Klicka på F8 för värdelista dubbelklicka på ledningsgatan som du ska koppla ledningen till (eller markera ledningsgatan genom ett klick och tryck sedan på ENTER tangenten).

Spara objektkopplingen

Spara objektkopplingen

Spara genom att klicka på spara-ikonen eller kortkommandot F12.

Skapa objektkopplingar från LEDNINGSGATANS konstruktionsobjekt.

Skapa objektkopplingar från LEDNINGSGATANS konstruktionsobjekt.
 1. Observera att i IFS9 har ledningsgatan nu samma Ort som sitt Objekt-ID. (I Banken 7.5 var orten M01 t ex MARKområde.)
 2. Kompetensområdet är M  Mark och skog.

Lägg till objektkopplingsrad

Lägg till objektkopplingsrad

Man lägger till en objektkoppling genom att klicka på plustecknet under fliken Objektkopplingar (samma tillvägagångssätt som för  att skapa en objektkoppling från Ledningsobjektet.)

Lägg till "beskrivning av objektkoppling"

Lägg till "beskrivning av objektkoppling"

Klicka på F8 för värdelista när du står i kolumnen ”Beskrivning av objektkoppling”.  Klicka på OK.

Anslut ledningsgatan

Anslut ledningsgatan

Dubbelklicka i kolumnen ”Anslutet objekt-ID”, klicka på F8 för värdelista dubbelklicka på ledningsgatan som du ska koppla ledningen till (eller markera ledningsgatan genom ett klick och tryck sedan på ENTER tangenten).

Spara objektkopplingen

Spara objektkopplingen

Ta bort en objektkoppling.

Ta bort en objektkoppling.
 1. Gå till fliken Objektkopplingar,
 2. Markera objektkopplingen som ska tas bort
 3. Höger klicka och välj "Editera"
 4. Välj "Ta bort." Du kan även avända kortkommadot F7.

 

Hitta objektkopplingarna på Funktionsobjektet (Underhållsobjektet för Ledningsgatan)

Hitta objektkopplingarna på Funktionsobjektet (Underhållsobjektet för Ledningsgatan)

Höger klicka och välj ”Objektkopplingar (QR) (QR=Quick Report = Snabb Rapport)

 

Fyll i Objekt ID manuellt.

Fyll i Objekt ID manuellt.

Tyvärr måste man nu fylla i Objekt ID manuellt.

Klicka sedan på OK.

Klicka sedan på OK.

Objektkopplingarna för funktionsobjektet visas i listan

Objektkopplingarna för funktionsobjektet visas i listan

Skogsdata finns i de tekniska attributen för ledningsgatan

Skogsdata finns i de tekniska attributen för ledningsgatan

Informationen som förut fanns under Skogsdata i Banken 7.5, finns nu under Egenskaper på Bilagor.

 1. Fliken Allmänt eller Relationer måste vara aktiv annars visas ej korrekt information under Bilagor.
 2. Öppna bilagepanelen
 3. Välj egenskaper
 4. Skogsdata ligger som tekniska attribut

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.