Skapa element för korsning

När data för stolpstrukturen är levererad från projketören behöver den kompletteras med data om korsningar. En korsning är något som korsar den linjära tillgången (i verkligheten) tex. en väg, vatten, elljusspår etc. En korsning placeras alltid mellan två stolpar.

  1. Skapa ny element rad
  2. Fyll elementtyp. Använd F8.
  3. Skriv in placeringen på korsningen.
  4. Beskriv korsningen i beskrivningsfältet
  5. Döp korsningen enligt följande: KORSNING 001, KORSNING 002, KORSNING 003
  6. Finns det flera korsningar mellan två stolpar döps de enligt följande: KORSNING 001A, KORSNING 001B, KORSNING 001C

Obs! Det är viktigt att start- och slutpunkt för korsning är korrekt inmatad och stämmer med placeringen för stolpen, detta styr sedan på vilken/vilka stolpar korsningen visas i stolputskriften. Stolputskriften utgår alltid från en stolpes föregående spann.

Exempel för korsningar:

Slutpunkten avgör föregående spann, dvs är stolpens slutpunkt 500 och korsningens slutpunkt 500 kommer utskriften visa korsningen på stolpen för 500. Startpunkten är slutpunkten för föregående stolpe. Om det finns det flera korsningar, dvs om du har två stolpar, en på 100 och en på 500, med två korsningar, så ska första korsningen sättas på startpunkt 100, andra på 100+1. Då hamnar de i rätt i ordning i stolputskriften.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.