IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningarUppklipp av linjär tillgångSkapa nytt konstruktionsobjekt för den nya linjära tillgången

Skapa nytt konstruktionsobjekt för den nya linjära tillgången

När du kopierade den linjära tillgången i föregående steg så skapades den utan något konstruktionsobjekt. Du behöver nu skapa konstruktionsobjektet för den ny kopierade linjära tillgången. Det skall döpas till exakt samma Objekt ID som den linjära tillgången.

Fyll i detaljformuläret för konstruktionsobjektet

Fyll i detaljformuläret för konstruktionsobjektet

Öpnna ett tomt detaljformulär för konstruktionsobjekt

1. Tryck på Plusset eller F5.

2. Fyll i följande i huvudet:

  • Fyll i Anläggning: LEDNING samt fyll i Klass: LEDNING
  • Dubbelklicka på rosa fältet Objekt ID. Fyll i samma littra som den kopierade linjära tillgångens nya littra. VIKTIGT! DET NYA KONSTRUKTIONSOBJEKTET MÅSTE HA EXAKTA SAMMA LITTRA.

3. Välj flik Allmänt, fyll i följande:

  • Fyll i Ort. Samma ort som linjär tillgång.
  • Fyll i Anläggningsnummer
  • Fyll i Systemspänning
  • Fyll i Ägare
  • Fyll i Kompetesområde
  • Stanna kvar på Flik Allmänt/Tilläggsinformation/ Gå till Lång beskrivning
  • Fyll i följande: Uppklipp av "Objekt ID" "ÅÅÅÅ-MM-DD" (Om uppklippet skall ha två nya, unika LITTRA, upprepa detta steg på båda Littran)

4. Klicka på Spara

Konstruktionsobjektet för nya linjära tillgången är nu skapad och automatiskt sammankopplad med den nya linjära tillgången.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.