Färdigställ ledningen och underliggande objekt

Det sista momentet är att färdigställa de objekt som uppdaterats.

Färdigställ stolpstrukturer

För att kunna hantera och färdigställa flera stolpstrukturer samtidigt, finns det ett högermusval som förenklar arbetet.

Här finns instruktion för olika text och videoformat:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Färdigställa stolpstrukturer.1053\Färdigställa stolpstrukturer.htm

Färdigställ ledning (linjär tillgång)

Här finns instruktion för olika text och videoformat:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Färdigställ ledning.1053\Färdigställ ledning.htm


0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.