IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningarGarantierAnge garantiinformation på linjär tillgång

Ange garantiinformation på linjär tillgång

Ange garantiinformationen i fältet "Information" och spara.

Fyll i information om garantin i fältet "Information":

Giltig från: [datum] (enligt slutbesiktningsprotokoll)

Giltig till: [datum] (enligt slutbesiktningsprotokoll)

AO-referens: [AO-nummer] (på din nyss skapade Arbetsorder som innehåller bifigade dokumet med garantiunderlag)

 

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.