IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar Uppklipp av linjär tillgångKoppla den linjära tillgången och ange kopplingstyp ledningsplitt

Koppla den linjära tillgången och ange kopplingstyp ledningsplitt

Ange kopplingstyp "ledningsplitt"

Ange kopplingstyp "ledningsplitt"

Gå till detaljformuläret för linjära tillgångar, sök fram den nya linjära tillgången

  1. Välj flik Kopplingar
  2. Klicka på plusset
  3. Ställ dig i kolumnen kopplingstyp, Tryck f8
  4. Välj ledningssplitt

Ange vilken ledning du skall koppla ledningssplittet till

Ange vilken ledning du skall koppla ledningssplittet till
  1. Ställ dig i kolumnen Ansl LT-ID, Tryck f8
  2. Välj rätt linjär tillgångs ID (Littrat på linjära tillgången du kopierat från, den gamla)
  3. Spara

Du har nu angett att det är en "ledningssplitt" samt angett vart ledningen har sitt ursprung.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.