Fyll på data för den linjära tillgången

Den automatisk skapade linjära tillgång behöver kompletteras med data om längd, stationer samt topp- och, faslinor

Gå till den automatiskt skapade linjära tillgången från konstruktionsobjektet

Leta rätt på konstruktionsobjektet skapat i föregående steg

Gå från konstruktionsobjektet till den linjära tillgången genom höger musval

Gå från konstruktionsobjektet till den linjära tillgången genom höger musval
 1. Gör höger musval.
 2. Välj Linjär tillgång

Ange totala längden på linjära tillgången

Ange totala längden på linjära tillgången
 1. Ange längden på linjära tillgången i meter  
 2. Spara

Skapa segment för topplinor och faslinor

Skapa segment för topplinor och faslinor
 1. Klicka på fliken Segment
 2. Klicka på + i Segmentflikens lista
 3. En ny rad har skapats för det nya segmentet

Välj segmenttyp TOPPLINA, ange start/slutpunkt samt döp det nya segmentet

Välj segmenttyp TOPPLINA, ange start/slutpunkt samt döp det nya segmentet
 1. Fyll i segmenttyp TOPPLINA. Använd värdelista (F8)
 2. Fyll i segment ID1.  
 3. Fyll i start/slutpunkt
 4. Spara.

Hur fyller man i Segment-ID?

Faslinornas olika segement namnges med F:X, där X representerar den siffra i vilken ordning faslinorna kommer. Observera att man enbart har ett segment som representerar de 3 faserna, dvs F:3 är inte falina 3 utan det tredje segmentet på sträckningen. Topplinorna har en ytterligare en siffra TY:X där X på samma sätt som för falinsan representerar sträckningens ordningsföljd medan Y representerar att det finns 2 parallella fysiak topplinor. Se bilden nedan.

Hur fyller man i start och slutpunkt?

Start- och slutpunkt för segmentet räknas ut ifrån de korrdinater som levereras (tex där faslinan börjar och slutar). De behöver stämmas överens med stolpens start- och slutpunkt  för att informationen i fälten "Från stolpe" och "Till stolpe" och även stolputskriften ska bli korrekt. Se bilderna nedan. De segment som startar före första stolpen på ledningnen dvs går mellan stationsstolpen och stationen, behöver ha Start- och Slutpunkt med värdet 0 eftersom de ligger före starten på ledningen.

 

Välj segmenttyp FASLINA, ange start/slutpunkt samt döp det nya segmentet

 1. Fyll i segmenttyp FASLINA. Använd värdelista (F8)
 2. Fyll i segment ID1.  
 3. Fyll i start/slutpunkt
 4. Spara.

Skapa element för start och slutstation

Skapa element för start och slutstation
 1. Klicka på fliken element
 2. Klicka på + i elementflikens lista
 3. En ny rad har skapats för det nya elementet

Ange data för startstationen

Ange data för startstationen
 1. Välj flik Element.
 2. Fyll i elementtyp STATION (F8 värdelista)
 3. Fyll i element-ID för stationen (littra)  
 4. Startpunkt 0 meter
 5. Slutpunkt 0 meter

Ange data för slutstationen

Ange data för slutstationen
 1. Stanna på fliken Element.
 2. Fyll i elementtyp STATION (F8 värdelista)
 3. Fyll i element-ID för stationen (littra)  
 4. Startpunkt Linjära tillgångens längd
 5. Slutpunkt Linjära tillgångens längd
 6. Spara de nya elementen

Nästa steg är att koppla stationselementet till konstruktionsobjekt för stationen. Markera stationselementet och använd värdelista för att söka fram anläggning

Använd värdelistan för att söka fram objektid

Spara.

Nu har stationselementet fått en en koppiling till skonstruktionsobjektet, vilekt gör att man kan nå konstrutkionsobjektet med högermusval direkt från elemementöversikten.

1 Comments

Robert Albrektsson

När man skapar elementen för station är det viktigt att även koppla ihop elementet med konstruktionsobjektet

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.