Redigera linjär tillgång med nytt Littra

Beskriver hur du uppdaterar linjär tillgång med nytt littra.

Förbered redigeringen

 • Ha din beskrivning över uppklippet tillhanda.
 • Sök fram den nya linjära tillgången.
 • Kontrollera att statusen är "Under konstruktion" på den nya linjära tillgången.

Gör alla steg i föregående instruktion "Redigera befintlig linjär tillgång med återanvänt Littra"

CHECKLISTA

 • Redigera segmenten
 • Redigera elementen
 • Ange ny längd (inget av elementen eller segmenten får vara placerade utanför linjära tillgångens nya längd)
 • Kontrollera ort

Ersätt de funktionella föräldrarna för stolparna på den nya linjära tillgången

Gå till konstruktionsobjektet för de stolpar du vill ersätta funktionella föräldern på

Gå till konstruktionsobjektet för de stolpar du vill ersätta funktionella föräldern på

Stanna på linjär tillgång

 1. Välj flik Element
 2. Markera alla stolpar
 3. Högerklicka och välj konstruktionsobjekt.

I konstruktionsobjektlistan, ersätt de funktionella föräldrarna

I konstruktionsobjektlistan, ersätt de funktionella föräldrarna

Fortsätt arbetet med att ersätta de funktionella föräldrarna för stolparna.

 • Markera nån av raderna.
 • Klicka i kolumnen funktionell förälder
 • Högerklicka och välj editera
 • Välj sök ersätt (ctrl H)

Fyll i dialogruta hitta och ersätt

Fyll i dialogruta hitta och ersätt
 1. Hitta ersätt gamla funktionella föräldern med den nya.
 2. Tryck ersätt alla.
 3. Spara

Funktionella föräldrarna blir nu uppdaterade i kolumnen funktionell förälder.

 

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.