Varför behöver stolparna placeras?

Detta avsnitt förklarar varför man behöver placera ut stolparna på den linjära tillgången, samt hur man gör

Varför placerar man ut stolparna på den linjära tillgången

För att stolparna skall hamna rätt i Stolputskriften behöver de placeras ut på den linjära tillgången. Det gör man geneom att ange start- och slutpunkt. Eftersom stolparna är placerade på en punkt så blir det samma värde på  start- och slutpunkt.

Vem ger information om stolparnas placering?

Denna fråga är ej beslutad januari 2017. Tillsvidare får GIS-ansvariga på KI ta fram stolparnas placering med hjälp av uträkning av koodinaterna.

Placera in stolparna på linjära tillgången

  1. Sök fram linjära tillgången via detaljformuläret
  2. Välj fliken element
  3. Placera ut stolparna. Start- och slutpunkt får samma värde eftersom stolpen är satt på en punkt.
  4. Värdet på start- slutpunkt får inte överskrida ledningens längd.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.