Skapa garantiunderlag

Till varje garanti som läggs upp ska det finnas ett underlag i IFS. Underlaget kan utgöras av ett slutbesiktningsprotokoll eller andra typer av dokument där garantitider och -villkor framgår. Det är viktigt att allt källmaterial finns tillgängligt för att underhållsverksamheten ska kunna utnyttja befintliga garantier på ett optimalt sätt. Innan garantierna registreras i IFS ska allt källmaterial kopplas till en arbetsorder som i sin tur är kopplad till det "översta" objektet i en anläggning, dvs stations- eller ledningsobjektet. Nedan visas hur en sådan arbetsorder skapas.

Navigera till formuläret "Bered arbetsorder"

Sökväg till formulär:

Service och underhåll > Arbetsorderhantering > Beredning > Bered arbetsorder.

Tryck på "+"-ikonen för att skapa en ny arbetsorder. Fyll i markerade fält och spara.

Obs! Kopplingstyp väljs till "ANLÄGGNING" för stationer och "LINEAR ASSET" för ledningar.

AO sparas och får ett nummer.  Skriv ner AO-numret (för att sedan kunna koppla garantierna mot denna).

Tryck på "Bilagor" i den nedre panelen för att koppla dokument som berör garantin.

För att koppla dokument mot arbetsorder, tryck på "Bilagor" i den nedre panelen.

Obs! Det är viktigt att alla dokument som ligger till grund för garantin kopplas. Exempel på garantidokument är slutbesiktningsprotokoll och överlämningshandling.

Tryck på "dokument" och sedan på "ny" (lägga in nytt dokument i systemet) eller "bifoga" (koppla befintligt dokument i systemet).

Tryck på "dokument" och sedan på "ny" (lägga in nytt dokument i systemet) eller "bifoga" (koppla befintligt dokument i systemet). Koppla de dokument som innehåller garantiinformation. Du kan använda dokumentklass PROTOKOLL. Det kan varaexempelvis ett slutbesiktningsprotokoll. Det är viktigt att alla dokument som ligger till grund för garantin kopplas.

Om du skapar ett nytt dokument, använd dokumentklass "PROTOKOLL".  

Högerklicka på arbetsordern och ändra status till "Arbete utfört".

Högerklicka på arbetsordern och ändra status till "Arbete utfört". Nu är arbetsordern färdig att kopplas mot garantier.

Högerklicka på arbetsordern och ändra status till "Avslutad". Nu är arbetsordern färdig att kopplas mot garantier.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.