Checka in den nya stolputskriften

Det du skapade i tidigare steg var en dokumentpost av klassen STOLP_UTSKR. Denna behöver checkas in i IFS-systemet.

Markera raden med den nya stolputskriften

Högerklicka och välj filoperationer/checka in dokument

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.