IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar Skapa linjär tillgångSkapa konstruktionsobjekt för den linjära tillgången

Skapa konstruktionsobjekt för den linjära tillgången

För att kunna skapa en linjär tillgång måste du först skapa ett konstruktionsobjekt på anläggning ledning och med klassen ledning. När du sparar konstruktionsobjektet skapas den linjära tillgången automatiskt i systemet.

Öppna detaljformuläret för konstruktionsobjekt

 1. Gå till detaljformuläret för konstruktionsobjekt.
 2. Tryck på + för att skapa ett detaljformulär som du kan fylla i.

Ange anläggning LEDNING och klass LEDNING

 1. Fyll i Anläggning: LEDNING (använd F8)
 2. Fyll i Klass: LEDNING (använd F8)

Ange Objekt ID (LITTRA)

 1. Dubbelklicka i fältet för Objekt ID
 2. Fyll i Objekt ID.
 3. Klicka OK

Fyll i beskrivning

 1. Fyll i beskrivning, station-station, eller  avgränsning till station.

Fyll i Alternativt ID

 1. Dubbelkilcka på Alternativt ID
 2. Fyll i Alternativt ID (AS ska ge oss info -skicka mail till [email protected] - eller själva fylla i Buss till och Från plus Ckt)

Fyll i ort och kostnadsställe

 1. Välj fliken allmänt
 2. Fyll i ort (använd F8)
 3. Välj kostnadsställe från värdelista:
 • Ledningar allmän: 311
 • Ledningar Norr: 331
 • Ledningar Mitt: 332
 • Ledningar Syd: 333

Fyll i ägare, kompetensområde, systemspänning

 1. Ägare
 2. Systemspänning
 3. Kompetensområde

Spara konstruktionsobjektet (nu skapas din linjära tillgång)

1. Klicka på spara symbolen. Håll reda på objekt ID för konstruktionsobjektet, det kommer behövas längre fram i konstruktionsflödet.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.