Navigera till lobbysidor och granska informationen

Här nås instruktion steg för steg som pdf och film:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Navigera till Lobbys.1053\Navigera till Lobbys.htm

Klicka på "Hjälp" nere i bilagepanelen för att nå förklaring av lobbysidor

Hjälptext visas nere i bilagepanelen direkt i systemet för respektive lobby. Där förklaras de olika lobbysidornas element och vad de visar för information.

Generellt kring Lobbys

Det finns ett par generella beteenden för lobbys som kan vara bra att känna till:

  • Dubbelklicka på ett element för att förstora , dubbelklicka sedan igen för att minska ner
  • Klicka en gång på ett element  för att nå eventuellt formulär eller sida som elementet länkar till
  • Om du uppdaterat data behöver du refresha sidan så att lobbysidan visar den senaste informationen (ikonen för "refresh" visas i bilden nedan)

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.