Radera, skapa och omkonstruera de objekt som ska uppdateras

Innan du startar med inläsning av data med migrationsjobb är det viktigt att du FÖRST raderar, skapar och omkonstruerar de konstruktionsobjekt som lobbyn visar. Det är en förutsättning för att inläsningen sedan ska gå att genomföra korrekt.

Sätt ledningen till omkonstruktion

Det är viktigt att man sätter ledningen till omkonstruktion innan man påbörjar förändringar, dvs raderar objekt eller skapar nya, för att behålla ledningens historik. Det är också en förutsättning för att läsa in förändrad data med migrationsjobb på ledningens underliggande objekt, såsom stolpstrukturer. När man sätter ledningen till omkonstruktion skapas det automatiskt en ny revision av ledningen.

Här finns instruktion på olika text- och film-format:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Sätt ledning till omkonstruktion.1053\Sätt ledning till omkonstruktion.htm

Radera de objekt som lobbyn indikerar

Här finns länk till  instruktion för att radera konstruktionsobjekt:

Radera konstruktionsobjekt

Här finns instruktion för att radera element och segment på ledning på olika text- och film-format :

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Radera element och segment på ledning.1053\Radera element och segment på ledning.htm

Skapa de objekt som lobbyn indikerar

Skapa hel stolpstruktur från mall:

Skapa stolpstruktur för den linjära tillgången

Skapa enstaka konstruktionsobjekt genom duplicering:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Duplicera konstruktionsobjekt.1053\Duplicera konstruktionsobjekt.htm

Sätt stolpstrukturer till omkonstruktion

För att data på konstruktionsobjekten ska kunna uppdateras behöver de först sättas till status "Omkonstruktion" För att kunna hantera status på flera stolpstrukturer samtidigt, finns det ett högermusval som förenklar arbetet.

Här finns instruktion för olika text och videoformat:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Omkonstruera stolpstrukturer.1053\Omkonstruera stolpstrukturer.htm

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.