IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar TIPSLÅDA Linjär tillgångHitta attributgrupperingar från gamla "7.5 stolptabellen"

Hitta attributgrupperingar från gamla "7.5 stolptabellen"

Gå till egenskaperna på det objekt du vill titta på.

  1. Välj detaljformuläret för konstruktionsobjekt
  2. Sök fram det objekt/stolpe du vill titta på
  3. Klicka på bilagor för att ta fram bilagepanelen.
  4. Klicka på Egenskaper
  5. Du hittar informationen i fältet "anteckningar"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.