Arbetsflöde för inläsning av stolptabell

I bilden nedan beskrivs arbetsflödet för inläsning av ledningsdata på stolptabellsformat. Du når respektive instruktion genom att klicka på varje steg i punktlistan. Är det en helt ny ledning behöver du först skapa upp ledningen och stolparna i systemet och ta ut en stolputskrift som sedan kan fyllas på med stolptabellsdata. Instruktion för att skapa ny ledning hittas här.

Obs! Momenten behöver göras enligt nedan ordning i processflödet. T.ex. behöver objekt skaps upp och raderas innan man läser in förändrad data med migrationsjobb för att inläsningen ska bli korrekt.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.