Sök ut och läs in förändrad data med migrationsjobb

Här nås instruktion steg för steg som pdf och film:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Uppdatera data med migrationsjobb\Uppdatera data med migrationsjobb.htm

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.