IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar Revisioner av linjära tillgångarHur fungerar statusar och revisioner på linjära tillgångar?

Hur fungerar statusar och revisioner på linjära tillgångar?

Nyskapad linjär tillgång

En nyskapad linjär tillgång har till en början konstruktionsstatus "under konstruktion", driftstatus "ej tillämpbar" och revisionsstatus "preliminär".

Konstruktionen färdig

När konstruktionen av den linjära tillgången är färdig ändras konstruktionsstatusen till "färdigt".

Planerad för drift

När man sätter linjära tillgången till  "planerad för drift" är det endast driftstatusen som ändras.

Driftsättning

När man driftsätter linjära tillgången ändrar man driftstatusen till "i drift". Då sätts även revisionsstatusen automatiskt till "aktiv".

Omkonstruktion och ny revision

När man ska göra ändringar på den linjära tillgången sätter man den i konstruktionsstatus "omkonstruktion". Då skapas automatiskt en ny revsion av den linjära tillgången. Denna revision får driftstatus "ej tillämpbar" och revisionsstatus "preliminär" precis som på en nyskapad tillgång. Obs! Alla kopplingar, tex dokument ligger kvar på den gamla revisionen och kopplas inte automatiskt mot den nya revisionen.

Gamla revisionen

Den gamla revisionens  driftstatus är fortsatt "i drift" och revisionsstatusen "aktiv" tills den nya revisionen driftsätts.

När den nya revisionen blir driftsatt ändras automatiskt driftstatus på den gamla revisionen till "ur drift" och revisionsstatusen till "inaktuell".

Statusar på segment

Det finns även statusar på linjära tillgångens respektive segment, men dessa ska inte justeras manuellt utan uppdateras utifrån driftstatusen på den linjära tillgången.

Revisionsnummer i objekt-ID:t på linjära tillgångar

Revisionsnumret på den linjära tillgången läggs till i slutet på Objekt-ID:t genom ett kolon följt av revisionsnumret ( ex. är FL22 S1-3:1 är revision nr.1 av ledningen).

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.