Skapa element för sambyggd stolpe

En sambyggd stolpe är en stolpe som har flera ledningar påhängda. Den startar på den stolpes startpunktsvärde som den börjar dela stolpe med och slutpunktsvärde är den sista stolpe som den delar stolpe med. Alla stolpar däremellan är sambyggda. När data för stolpstrukturen är levererad från projektören behöver den kompletteras med data om sambyggnad av stolpe.

  1. Skapa ny elementrad
  2. Fyll i elementtyp sambyggd. Använd F8.
  3. Skriv in placeringen på den sambyggda stolpens startvärde (placeringen på startstolpen för den sambyggda ledningen)
  4. Skriv in placeringen på den sambyggda stolpens slutvärde  (placeringen på slutstolpen för den sambyggda ledningen)
  5. Skriv in ordet "FLERA" för att ange att det finns flera ledningar på stolpen.
  6. Döp den sambyggda stolpen enligt följande: SAMBYGGD 001, SAMBYGGD 002, SAMBYGGD 003

De stolpar som har sambyggd ledning kommer utifrån informationen angiven i start och slutpunkt få värde "2" i kolumnen "Sambyggd" i stolputskriften. Övriga har värde "1". Stolputskriften utgår alltid från en stolpes föregående spann.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.