Hantera och kontrollera dokumentkopplingar

De dokumentkopplingar som ska läsas in behöver hanteras och kontrolleras.

Här finns instruktion för olika text och videoformat:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Kontrollera dokumentkopplingar.1053\Kontrollera dokumentkopplingar.htm

Klicka på hjälp och sedan "Hjälpsida" för att nå förklaring av formulär och högermusval

Hjälptexten öppnas i webbläsaren

Här finns en länk direkt till hjälpsidan för formulär "inläsning av ledningsdata":

http://ifstest.svk.local/ifsdoc/documentation/sv/Fndcob/cpgSvkPlantTowerInDoc.htm

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.