Instruktionsfilmer för linjära tillgångar

Länken leder till ett bibliotek med instruktionsfilmer för olika arbetsmomenten för ledningar:

file:///G:/Division%20N%C3%A4t/Anl%C3%A4ggningar/NAT/09%20Manualer_IFS10/Publicerat/Manual%20IFS10%20-%20Storyline%20output/story.html

Obs! Du behöver kopiera länken och klistra in i webbläsaren.

Se nedan bild för information om vilka moment som ingår.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.