IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar Skapa stolputskriftVIKTIGT! 1 timmes väntetid innan stolputskriften uppdateras med nytt data.

VIKTIGT! 1 timmes väntetid innan stolputskriften uppdateras med nytt data.

Eftersom stolputskrifter körs som bakgrundsjobb (dvs ej i realtid) så är det alltid en timmes fördröjning innan inlagda ändringar syns.

Bakgrundsjobbet sätter igång varje hel timme och tar 20 minuter

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.