IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar TIPSLÅDA Linjär tillgångHoppa från linjär tillgång till detaljformuläret för konstruktionsobjekt

Hoppa från linjär tillgång till detaljformuläret för konstruktionsobjekt

Har har vi samlat allmänna tips för arbetet med Linjära tillgångar

Gå till konstruktionsobjektet från linjära tillgången

1. Välj fliken allmänt. 2. Sätt markören i fältet Objekt ID 3. Välj zoom symbolen

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.