IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar Skapa linjär tillgångSkapa stolpstruktur för den linjära tillgången

Skapa stolpstruktur för den linjära tillgången

En ny linjär tillgång behöver fyllas på med stolpar. Varje stolpe innehåller underliggande objekt (fundament mm). Därför behöver vi skapa en stolpstruktur  via funktionen "Stolpmallar".

Skapa stolpstruktur via stolpmallar

Öppna navigatorn

Öppna navigatorn

1. Klicka på navigatorn. Den ligger alltid i övre vänstra hörnet.

Via navigatorn, bläddra fram och klicka på formuläret "Skapa stolpstrukturer från mall"

Via navigatorn, bläddra fram mappen "Konstr. objekt"

1. Via navigatorn, bläddra fram till mappen "Skapa stolpstrukturer från mall".

Du kan även använda sökväg: Konstruktion\Asset Design\Konstruktionsobjekt\Skapa stolpstrukturer från mall

Välj antal stolpstrukturer som du vill skapa av en viss typ genom att mata in värden i fältet "Skapa antal stolpstukturer". Spara.

Markera raderna och välj högermusval Generera nya stolpstrukturer"

Ett bakgrundsjobb körs för att generera de nya stolpstukturerna. Obs! Skapas många stolpstrukturer kan det ta lång tid (upp till 45 min). Avbryt inte utan låt det köra klart. En informationsruta kommer att visas med  "Operation är utförd, när bakgrundsjobbet har gått klart.

Välj "OK" i rutan som öppnas.

Sök fram de skapade stolpstrukturerna.

Obs! Fyller du inte i några sökkritier kommer alla stolpstukturer skapade av dig idag att visas

Vill du söka fram på andra kriterier:

Fyll i användarnamn (personens windows/ifsloginid, fyra bokstäver med versaler)

Fyll i datumet stolpstrukturerna skapades. Använd formatet YYYY-MM-DD.

Koppla den nya stolpstrukturen till den linjära tillgången

Stolpstrukturen är nu skapad, men är "fritt hängande" i systemet. Det innebär att de nya stolparna är inte kopplade till någon linjär tillgång.

Sätt funktionell förälder till den nya stolpstrukturen

Sätt funktionell förälder till den nya stolpstrukturen

1. Sätt markören i ett fält i kolumnen Funktionell föräld. Tryck ctrl H.

Nu kommer stolpstrukturerna in i strukturen på konstruktionsobjektet "LEDNING" vars funktionella förälder anges här.

Ange funktionell förälder för stolparna med hjälp av "Hitta och ersätt"

Ange funktionell förälder för stolparna med hjälp av "Hitta och ersätt"
 1. Fältet "Hitta vad" skall vara tomt.
 2. I fältet "Ersätt med" fyll i konstruktionsobjekts ID  för den linjära tillgången.
 3. Fältet "Sök i" skall ha valet "funktionell förälder".
 4. Klicka på  "Ersätt alla"
 5. Stäng "hitta ersätt fönstret" genom att trycka på krysset.

Ange ort för den nya stolpstrukturen.

Ange ort för den nya stolpstrukturen.
 1. Ställ dig i fältet för ort och Tryck Ctrl H  
 2. I fältet "hitta vad" ange **  
 3. I Fältet Ersätt med ange ledningens ort.  
 4. I fältet Sök i skall valet "Ort" vara angivet.
 5. Tryck hitta/ersätt.
 6. Spara

Koppla stolparna till linjära tillgången som element

Koppla stolparna till linjära tillgången som element
 1. Markera samtliga stolpstrukturer.
 2. Högerklicka och välj "koppla till ledning".

Ledningen kopplad

Ledningen kopplad

Ledningen är kopplad när dialogrutan "operationen utförd" dyker upp.

Verifiera att din skapade stolpstruktur är kopplad till den Linjära tillgången

Verifiera att din skapade stolpstruktur är kopplad till den Linjära tillgången
 1. Sök fram den linjära tillgången via detaljformuläret för linjära tillgångar.
 2. Gör en sökning (beskrivs detaljerat i introduktionsavsnittet)
 3. Väl fliken element.
 4. Välj en stolpe i listan, högerklicka och välj "konstruktionsobjektstruktur".

I konstruktionsobjektlistan kan du se att stolpstrukturen för stolpen som är kopplad till den linjära tillgången.

I konstruktionsobjektlistan kan du se att stolpstrukturen för stolpen som är kopplad till den linjära tillgången.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.