Hitta stolpnummer under en ledning

Sök fram den ledning du vill se stolpnummer på via konstruktionsobjekt listan

Sök fram den ledning du vill se stolpnummer på via konstruktionsobjekt listan
  1. Tag fram konstruktionsobjekt listan.
  2. Sök fram den ledning vars stolpar du vill se stolpnumret på.
  3. Högerklicka och välj "funktionella delar"

Du hittar stolpnummret i kolumnen för alternativt ID

Du hittar stolpnummret i kolumnen för alternativt ID

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.