Läs in data med hjälp av Excel add-in IFS applications

I denna artikel visas hur du läser in data i IFS med hjälp av Excel add-in IFS applications. Obs! En förutsättning för att kunna ändra data på objekten är att de har konstruktionsstatus "Under konstruktion" eller "Omkonstruktion".

Öppna Excel dokumentet du vill läsa in.

Öppna Excel dokumentet du vill läsa in.

Logga in i  Excel add-in IFS Applications. Markera vilket mig. job Excel arket är uttaget med.

Logga in i  Excel add-in IFS Applications. Markera vilket mig. job Excel arket är uttaget med.

I dialogrutan välj "Load Job Details only"

I dialogrutan välj "Load Job Details only"

Validera genom att trycka "Validate"

Validera genom att trycka "Validate"

Välj om du vill validera en eller flera rader i Excel fliken

Välj om du vill validera en eller flera rader i Excel fliken

Valideringen görs för att se att det är möjligt att läsa in raderna i IFS.

Scrolla höger i excel dokumentet, tills du ser "Result column". Om valideringen gått bra skall det stå "Validate OK".

Scrolla höger i excel dokumentet, tills du ser "Result column". Om valideringen gått bra skall det stå "Validate OK".

Läs in data i IFS

Läs in data i IFS

1. Ha mig. jobbet markerat. 2. Tryck på "Execute". 3. "Result Column" skall ändras till Updated om inläsningen gått bra.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.