Titta på stolputskriften

OBS! Eftersom Stolputskriften körs som ett bakgrundsjobb dröjer det minst 30 minuter innan nyligen inlagd data syns i stolputskriften.

Markera dokumentposten för Stolputskriften

Markera dokumentposten för Stolputskriften
  1. Gå till den linjära tillgång där du vill se den stolputskriften
  2. Markera raden med dokuemtposten för Stolputskriften
  3. Tryck på Visa

OBS! Det är endast "Visa" som fungerar för att sätta igång Stolputskriften.

Excel-macrot aktiveras och fyller automatiskt på Stolputskriften med data för den linjära tillgången

Excel-macrot aktiveras och fyller automatiskt på Stolputskriften med data för den linjära tillgången

Om man uppdaterarar information i celler så rödmarkeras de för att synliggöra förändringen.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.