Kopiera linjär tillgång

För att kunna göra uppklippet behöver du två likadana ledningar att utgå från. I detta steg kopierar vi en befintlig linjär till gång för att ha något att klippa i.

Sök fram detaljformuläret för ledningen du skall göra uppklipp på

Kontrollera att konstruktionsstatusen är satt till "Omkonstruktion"

Högerklicka och välj "kopiera"

Högerklicka och välj "kopiera"

Du måste välja "kopiera" i detta steg. Skulle du använda "duplicera" får du inte med alla de detaljer du behöver.

Fyll i dialogruta  "kopiera linjär tillgång".

Fyll i dialogruta  "kopiera linjär tillgång".

I dialogruta  "kopiera linjär tillgång".

  • Fyll i Linjärt tillgångs-ID (nytt littra för delsträckan).OBS: Detta kan inte ändras efter kopieringen, var noggrann.
  • Fyll i beskrivning (Ort till-och-från)
  • Fyll i information om linjära tillgång som skall kopieras.
  • Kryssa i Segment
  • Kryssa i Element
  • Kryssa i Linjära tillgångsanslutningar.
  1. Klicka på Kopiera.

Nu skapas ny linjär tillgång med alla segment, element och Linjära tillgångsanslutningar kopierade från den ursprungliga linjära tillgången. Om uppklippet skall ha två nya, unika LITTRA, upprepa detta steg.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.