Redigera tekniska data för topp- och faslinor(segment)

Gå till fliken "Segment". Markera den segmentrad du vill redigera och välj sedan egenskaper under bilagepanelen.

Klicka i rutan och välj högermusval "Sätt till Ej godkänd".

Ändra dina värden och välj sedan högermusval "Spara attribut".

Avsluta med att godkänna förändringen genom att välja högermusval "Sätt till godkänd"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.