Färdigställ och driftsätt linjär tillgång

Sök fram konstruktionsobjektet för ledningen via översiktsformuläret för konstruktionsobjekt

  1. Hitta översiktsformuläret för konstruktionsobjektet (pga känt fel, Reqtest no 671, fungerar detta ej via detaljformuläret)
  2. Högerklicka.
  3. Välj "ändra status för struktur"

Ändra objektstatus till "Planerad för drift".

Ändra objektstatus till "Planerad för drift".
  1. Kryssa i "Ignorera objekt med ogiltig status"
  2. Tryck OK

Nu skapas funktionsobjekt för konstruktionsobjektets ingående objekt. Dvs. hela stolptrukturens ingående delar, stolpar, fundament etc. För linjära tillgången skapas inte något funktionsobjekt. Arbetsordrar läggs istället direkt på den linjära tillgången.

OBS Det är driftstatusen som ändras till planerad för drift.

 

När ledningen tas i drift (i verkligheten) ändrar du driftstatusen på linjära tillgången till "I drift"

Konstruktionsstatusen är ändrad till färdigt och linjära tillgångens driftstatus har ändrats till "I drift".

VIKTIGT: För konstruktionsobjektet, klass ledning, skapas det aldrig något funktionsobjekt. För linjära tillgången skapas inte heller något funktionsobjekt. Arbetsordrar läggs istället direkt på den linjära tillgången.

 

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.