Dela upp data (konvertera till objektformat)

Här nås instruktioner steg för steg som pdf och film:

G:\IT-systemförvaltning\Anläggningsstöd\4. Ingående system\4.4 IFS\4.4.2 Användarmanualer & lathundar\ClickLearn\Användarmanualer IFS\Dela upp stolptabellsdata\Dela upp stolptabellsdata.htm


Klicka på hjälp och sedan "Hjälpsida" för att nå förklaring av formulär och högermusval

Hjälptexten öppnas i webbläsaren

Här finns en länk direkt till hjälpsidan för formulär "Inläsning av ledningsdata"

Förklaring av specialfält i stolptablell och uppdelning i formulär "Inläsning av ledningsdata"

Formuläret "Inläsning av ledningsdata" fungerar som en mellanlagring av informationen från stolptabellen som sedan läses in i databasen på objekten med migrationsjobb. Fälten i formulär "Inläsning av ledningsdata" heter i regel samma som sak som i den inlästa stolptabellen och läses in 1:1. Det finns dock vissa fält i stolptabellen som är speciella. Det finns fält som inte ska läsas in alls. Det finns även fält som har flera värden med radbrytningar med inbyggd logik. De delas upp till flera olika fält med högermusval "Dela upp data-alla rader", eftersom de hör till olika objekt i systemet. Dessa specialfält förklaras i detalj nedan.

 Fält som ej ska läsas in i databasen

Dessa fält läses in i formuläret "Inläsning av ledningsdata" men kommer inte läsas in på något objekt:
-Ordningsnr
-Avst. föreg.
-Beräknat totalavst. från station
-Antal stolpben
-Svk uppföljning

Fält med gemensamma värden

-Det finns  fält där man samlar flera värden med radbrytningar för att indikera nytt värde. Dessa delas sedan upp till olika fält när man "delar upp data" med högermusval och kommer läsas in på olika objekt

-Det finns fält med upp till 11 radbrytningar

-Exempel på gemensamma fält  är Topplina, Faslina, Byggpm och Stolpritning

Fält med V, M, H logik (fält under fundament och stolpben)

-Fält där man samlar upp till 3 värden med radbrytningar för att indikera nytt värde, dessa delas sedan upp till olika fält när man "delar upp data" med högermusval och kommer läsas in på olika objekt

-Första raden=V, andra raden=M, tredje raden=H. 

-Logik är byggd för att tolka V och H om enbart de två första raderna är ifyllda och M om enbart en rad är ifylld (förekommer ofta att informationen är fel inmatad).

Lista på de fält som har H,M,V logik:

-Längdklass
-Dim. trästolpe
-Impr. träst. Korrklass stål st.
-Årtal stolpben
-Typ
-Sidolut
-Mått från typritning A
-Mått från typritning B
-Mått från typritning C
-Nedgrävningsdjup
-Höjd till underdel ö.k Höjd till årtalsspik
-Jordart
-Grundvatten


0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.