IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningarUppklipp av linjär tillgångRedigera befintlig linjär tillgång med återanvänt Littra

Redigera befintlig linjär tillgång med återanvänt Littra

Beskriver hur man uppdaterar linjära tillgången vid återanvändning av Littrat.

Skapa ny revision av den gamla linjära tillgången

Ha din beskrivning över uppklippet tillhanda.

 1. Sök fram den gamla linjära tillgången.
 2. Ändra konstruktionsstatus till Omkonstruktion på den befintliga (gamla) linjära tillgången.
 3. Det har nu skapats en ny revision. Den nya revisionen har revisionsstatus "preliminär" samt det högsta revisionsnumret.
 4. Kontrollera att du är inne på rätt revision av linjära tillgången

Konstruktionsstatusen på den befintliga ledningen är nu ändrad till Omkonstruktion

Redigera segmenten

Redigera segmenten

Redigera segmentyperna topplina, faslina, topplina opto, på den gamla  linjära tillgången med högst revisionsnummer och revisionsstatus preliminär

 1. Lägg in start/slutpunkt
 2. Markera de segment du vill ta bort
 3. Tag bort värdena i Tekniska datavyn
 4. Högerklicka/editera/tag bort

Segmenten i uppdaterade med rätt data i gamla linjära tillgången.

Redigera element på den gamla linjära tillgången

Redigera element på den gamla linjära tillgången, så att det stämmer med verkligheten.

Markera de element du vill ta bort

Markera de element du vill ta bort
 1. Markera de element du vill ta bort.

Tag bort elementens koppling till konstruktionsobjektet

Tag bort elementens koppling till konstruktionsobjektet
 1. Gå ned till fliken konstruktionsobjekt.
 2. Markera alla konstruktionsobjekt som visas. (I steget före gjorde du urvalet när du markerade de element du vill ta bort)
 3. Ha kvar pekaren över "konstruktionsobjekt". Högerklicka/editera/tag bort.

Borttagna kopplingar till konstruktionsobjekt visas överstrukna

Borttagna kopplingar till konstruktionsobjekt visas överstrukna
 1. Borttagna kopplingar visas överstrukna
 2. Spara

Tag bort elementen

Tag bort elementen

Gå upp till Elementlistan.

 1. Markera alla element som skall tas bort (Elementen är redan markerade om du ej har klickat någonstans).
 2. Högerklicka/editera/tag bort. Du har nu tagit bort elementen i denna linjära tillgång.
 3. Spara

OBS! Om det ej går att ta bort vissa Element beror det på att det finns ytterligare en koppling till Utrustningsobjekt som behöver kopplas bort. Det framgår av ett felmeddelande.

TIPS För att markera alla rader nedåt i listan: håll nere shift + page down tills du kommer till slutet av listan

Ange ny längd på den linjära tillgången

VIKTIGT! Kontrollera att totala längden ej överskrids av elementen eller segmenten

VIKTIGT! Kontrollera att totala längden ej överskrids av elementen eller segmenten

Gå till respektive flik och kontrollera att ingen av längderna på element eller segment överskrider den tänkta totala längden på den linjära tillgången. Om någon av längderna överskrider den nya totala längden kommer du inte kunna ändra den totala längden.

 1. Längden på segmentet överskrider inte den tänkta, nya längden.

Ange ny längd på linjära tillgången.

Ange ny längd på linjära tillgången.

Ange ny längd och spara den nya längden.

Kontrollera orten på den nya linjära tillgången

Kontrollera orten på den nya linjära tillgången

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.