IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningarFyll på med data via Excel add-in Beskrivning av "Excel add-in Migration jobs" för Linjära tillgångar

Beskrivning av "Excel add-in Migration jobs" för Linjära tillgångar

010 ANL.STRUKTUR - Anläggningsstruktur

010 ANL.STRUKTUR - Anläggningsstruktur

020 Stolpstruktur används för att läsa ut en stolpstruktur skapad i IFS. Detta Migration job är en förutsättning för att mig. jobben för anläggningsdata skall kunna göras.

 

020 ANL.DATA - Anläggningsdata för Ledningar

020 ANL.DATA - Anläggningsdata för Ledningar

110 Fundament Sök på ledningen. Eller objekt ID på separat fundament.

120 Stolpben Sök på ledningen, eller unikt objektID för export på dess stolpben.

130 Isolatorkedja gemensamt Sök på ledningen, eller unikt objektID för isolatorkedja eller fler unika.

140 Stag gemensamt Sök på ledningen, eller unikt objektID för stag eller fler unika.

150 Stagförankring gemensamt Sök på ledningen, eller unikt objektID för Stag eller fler unika.

160 Regel gemensamt

170 Jordning gemensamt

181 Ledningsstruktur segmenteras Faslinor

Faslina skall döpas till: FASLINA 1:01, FASLINA 1:02, , FASLINA 1:03 osv

OBS! I Migjob för FASLINOR måste raderna läsas in en och en i IFS pga känt fel.

182 Ledningsstruktur segmenteras Topplina

Topplina skall döpas till: TOPPLINA 1:01, TOPPLINA  1:02, TOPPLINA  1:03 osv

OBS! I Migjob för TOPPLINOR måste raderna läsas in en och en i IFS pga känt fel.

190 Leveranspaket Korsningar Sök på ledningen.

Elementtyp Korsning skall döpas till Element-ID ”KORSNING 001”. När det kommer en till korsning mellan samma stolpar ska den heta KORSNING 001A, KORSNING 001B, KORSNING 001C osv.

OBS! I Migjob för KORSNINGAR måste raderna läsas in en och en i IFS pga känt fel.

200 Stolpe Sök på ledningen, eller unikt objektID för stolpen eller stolparna.

030-ANL.DOK - Anläggningsdokumentation för Ledningar

Beskrivning av mig job 300 Koppla dokument till ledningar

Beskrivning av mig job 300 Koppla dokument till ledningar

Detta mig job används för att läsa in kopplingar av dokument mot ledningar. OBS! Man tar alltså aldrig ut data från IFS9 via detta mig job. Man tar endast ut ett tomt dokument med  kolumner, så att projektören kan fylla i data om dokumentkopplingar. Dessa dokumentkopplingar läses sedan in i IFS via detta mig jobb.

Det är endast dokumentklassen RITNING-LEDN och ALLM_RITNING med platsnr 900 som syns i stolputskriften.

  • För att en ritning ska komma med i stolputskriften måste kolumnerna ”Projektdatum” och ”Projekt” vara ifyllda.  
  • Det är endast dokument med dokumentklasserna RITNING-LEDN och ALLM_RITNING med platsnr 900 som syns i stolputskriften.
  • Det skapas endast en koppling från dokumentposten till konstruktionsobjekten när det gäller alla konstruktionsobjekt i en stolpstruktur. Olika objektdelar för olika objektklasser.

Använda mig. job 300 Koppla dokument till ledningar

Använda mig. job 300 Koppla dokument till ledningar

I detta jobb använder man inte "search" för att ta ut data . Gör så här:

a. Tag ut ett tomt dokument

b. Skicka till projektören för ifyllnad.

c. Läs in tillbaka det ifyllda Excel arket till IFS via "Validate" och "Execute".

DESSA FÄLT MÅSTE FYLLAS I FÖR ATT EXPORTEN TILL IFS SKALL FUNGERA

  1. Fyll i revisionen på ledningen du vill att dokumentet skall kopplas till
  2. Informationshänvisning fyller man i när man referererar till en speciell variant på ritningen. (Exempel på variant av Ritning)
  3. På objektdel fyller man i vilken klass objektet har LEDNING, STOLPE, FUNDAMENT, ISOLATORKEDJA. enna kolumn måste vara ifylld,
  4. Projektdatum måste vara angivet
  5. Projekt måste vara angivet

När man väljer att göra en koppling från dokumentposten till objekt del LEDNING sker kopplingen endast till den linjära tillgången och den revisionen man valt av den linjära tillgången. Vill man att dokumentnumret ska visas i stolputskriften i kolumnen ByggPM måste man skriva in värden på projektdatum och projekt och det måste vara dokumentklassen RITNING-LEDN.

 

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.