IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar Uppklipp av linjär tillgångSlutförande i linjära tillgångar med återanvänt och nytt Littra

Slutförande i linjära tillgångar med återanvänt och nytt Littra

Detta avsnitt redovisar arbete för linjära tillgångar med både nytt och gammalt littra.

Lägg till nya stolpar av rätt stolptyp i både befintlig och ny linjär tillgång.

Instruktion för detta finns i manualen för "Skapa linjär tillgång"

Importera/exportera data denom Excel Addin. Även granskning sker i detta steg.

Instruktion för detta finns i manualen för "Excel add-in"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.