Se information om ledning och stolpar

Ledningsinformation lagras som ett speciellt objekt, en sk Linjär tillgång, som sträcker sig mellan två stationer. På den linjära tillången ser man vilka olika fas- och topplinor sträckningen består av, i systemet kallas dessa segment. Det går även att från den linjära tillgången se vilka stolpar och stationer som finns kopplade till ledningen, dessa kopplingar kallas element i systemet. Observera att för att se detaljerad information (tex teknisk data, dokument och underliggande objekt) för stationer och stolpar behöver man använda högermusval för att nå konstruktionsobjekten. Det är enbart elementet, en koppling till konstruktionsobjekten, som visas på den linjära tillgång.

Söka fram ledning

Navigera till detaljformuläret "Linjär tillgång". Tryck på förstoringsglaset och sök fram den ledning du vill se.

Söka fram ledning

Se information om faslinor och topplinor för en ledning

Välj fliken "Segment". Information visas om faslinor och topplinor på ledningen

Se segment (topplina och faslina) på linjära tillgången

De olika segmenten visas i ordning, start och slutpunkt anger i vilken orgning och för vilken delsträcka linorna finns.

Markera den rad du är intresserad av, markera "Bilagor" längst ner och "Egenskaper" för att se tekniska data eller "Dokument" för att se kopplade dokument

Se information om stolpar, korsningar, sambyggd ledning och angränsande stationer för en ledning

Välj fliken element. Markera den rad du är intresserad av och välj högermusval "konstruktionsobjekt" för att se mer information tex för en stolpe

De olika elementen visas i ordning, start och slutpunkt anger vart på sträcknig elementet finns.

Mer information om valt objekt visas. Klicka på "bilagor" och välj sedan "Egenskaper" för att se teknisk data respektive "Dokument" för att se kopplade dokument.

För att se underliggande objekt markera raden och välj högermusval "Objektstruktur"

Underliggande objekt visas. Markera den rad du är intresserad av och klicka på "bilagor" och välj sedan "Egenskaper" för att se teknisk data respektive "Dokument" för att se kopplade dokument.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.