IFS AnvändarmanualerSöka informationDokumentHitta ritning på tre olika sätt

Hitta ritning på tre olika sätt

Olika vägar i IFS att hitta ritningar

Bläddra fram med mappnavigatorn

Mappnavigatorn är bra att använda om du inte vet exakt det du söker eftet finns och behöver bläddra dig fram.

Hitta mappnavigatorn i lobbyn

Hitta mappnavigatorn i lobbyn

Via lobbyn, tryck på mappnavigatorn

Bläddra med hjälp av mappnavigatorn

Bläddra med hjälp av mappnavigatorn

1. Välj anläggningsmapp 2. Bläddra fram den ritning du vill titta på 3. Klicka på visa (använd ej snabbvisa, eftersom den inte fungerar på ritningar pga licensavtal inte finns för .dwg filer.

Sök via dokumentrevision

Att hitta ritningar via dokumentrevison passar bra om du vill söka fram ritningarna

Hitta dokumentrevision länken  i lobbyn

Hitta dokumentrevision länken  i lobbyn

Via lobbyn, tryck på dokumentrevision

Klicka på lilla triangeln i sök symbolen

Klicka på lilla triangeln i sök symbolen

1. Tryck på den lilla triangeln vid söksymbolen för att få upp sparade frågor

Välj den sparade sökning du vill ha

Välj den sparade sökning du vill ha

Gå via funktionsobjektet

Detta sätt är praktiskt när du är inne på ett detaljformuläret för ett funktionsobjekt och vill titta på ritningar som hör till objektet

Gå in på detaljformuläret för funktionsobjekt, därefter tryck högermusval och välj "dokumentmappsnavigator"

Gå in på detaljformuläret för funktionsobjekt, därefter tryck högermusval och välj "dokumentmappsnavigator"

1. Bläddra fram detaljformuläret för funktionsobjektet 2. Sök fram det funktionsobjekt du vill se ritningar på 3. Högerklicka så att du får fram höger musval, välj Dokumentmappsnavigatorn. Därefter gör du som i beskrivningen för "mappnavigator"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.