IFS AnvändarmanualerSöka informationAnläggningsinformation generellNå underliggande anläggningsobjekt i konstruktionsvy

Nå underliggande anläggningsobjekt i konstruktionsvy

Markera det objekt du vill se underliggande objekt för och välj högermusval "Funktionella delar (nästa nivå)..."

Markera det objekt du vill se underliggande objekt för och välj högermusval "Funktionella delar (nästa nivå)..."

Underliggande objekt visas

Underliggande objekt visas

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.