Ta ut stolputskrift för ledning

Stolputskrift visar en lednings totala data uppstyckad per stolpe i ett tabellformat i Excel. Där visas information om topplinor, faslinor, stolpar, fundament, isolatorer etc. Informationen om de olika delarna för en ledning visas oberoende av konstruktionsstatus, tex om en anläggning är under ombyggnation. Utskriften uppdateras inte momentant utan 1 gng/timme och det innebär att förändringar som gjorts den senaste timmen på ledningsdatat inte syns. Obs! Det går inte att få ut stolputskrift på aktiv revision av en ledning när det finns ny preliminär rev som inte är färdigbyggd.

Göra stolputskrift

Navigera till detaljformuläret för "Linjar tillgång". Klicka på "Bilagor", "Dokument" och Välj raden med dokumentklass "STOLP_UTSKR". Klicka på "Visa" för att öppna stolputskriften

Hitta dokumentet för stolputskrift på den linjära tillgången

Obs! En detaljerad utskrift av stolpar för en ledning (linjär tillgång) behöver genereras via ett på förhand skapat dokument med klassen "STOLP_UTSKR"". Finns ingen dokumentrad som heter "STOLP_UTSKR" så går det inte att att visa stolputskrift.

Gå till Excelfönstret där stolputskriften skrivs ut. Macron som genererar Stolputskriften tar en stund att köra, du kan se när arket fylls på.

Se stolputskriften i Excel

För förklaring av informationen som visas, se TR05-01, kapitel 3.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.