Åtgärda "AO borde genererats från FU"

I lobbyn "Underhållsingenjör - FU-fel" och elementet "AO borde genererats från FU" visas arbetsorder som är av FU-karaktär men som ej genererats från en FU-åtgärd.

Arbetsordern borde avbrytas ( se Avbryt arbetsorder ) och en ny skapas upp från FU-åtgärden (Generera arbetsorder från underhållsplan,, eller Generera extra arbetsorder från FU-åtgärd) för att underhållsplanen och uppföljning ska bli korrekt.

 

 

 

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.