Skapa Attestregel

Gå till formulär Inköp\Attest\Attestregler anmodan och tryck på plusset för att skapa ny.

Fyll i information för attestregeln och spara.

Attestregel : "littera" - "kostnadsställe"

Ort: littra för anläggningen

Prioritet = 1000

Orderkod = %

Ruttmalls-ID: Skriv in siffran för kostnadsstället för att få rätt rutt mall.

Minimum = 0,00

Maximum = 999999999999,00

Alla rutor ska vara ibockade förutom Anteckning, Använd bruttobelopp och Tillåt ändring efter attest

Gå till flik "Anmodare" och lägg till "WO" - Work order. Spara.

Gå till flik "Förkonteringar" och fyll i rätt kostnadsställe. Välj högermusval "Frisläpp".

Tryck "OK".

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.