IFS AnvändarmanualerUnderhållAdresserHitta formulären för adresser, via Navigatorn

Hitta formulären för adresser, via Navigatorn

Öppna navigatorn

Öppna navigatorn
  1. Klicka på navigatorsymbolen

Öppna översiktsformuläret för adressuppgifter

Öppna översiktsformuläret för adressuppgifter
  1. Klicka på "Anläggningsadresser"
  2. Klicka på "Adressuppgifter" alt. "anläggningsadresser

Översiktsformuläret för adressuppgifter öppnas.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.